RÓLUNK ELÉRHETŐSÉG

 
HÍREK


HATÁROZATOK 2022.

2022.03.02./1. sz. Határozat:
Az Egyesület tagjai elektronikus hírközlő eszközökkel - 52 igen szavazattal, 1 tartózkodással – (a jelenlegi taglétszám 81,2%-a), elfogadta a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, kiegészítő mellékletet, a Jelentést a 2020. évi SZJA 1% felhasználásáról és a 2021. évi Elnökségi beszámolót.       
2022.03.02./2. sz. Határozat:
Az Egyesület tagjai elektronikus hírközlő eszközökkel - 50 igen, 1 tartózkodás, 2 nem – szavazat (a taglétszám 78,1%-a) mellett 2022. évi tagdíj összegét 4 000 Ft összegben határozzák meg.
 2022.04.21./1. sz. Határozat:
A Közgyűlés egyhangú szavazással - 36 igen szavazattal elfogadta az új támogató tagsági kérelmeket: Tamásné Gárdos Katalin Tóth Ágnes, Győrfiné dr Buzási Anna, illetve a hosszabbítási kérelmeket: Sós Andrásné - határozatlan, Barzsó Eszter és Czeczon Józsefné 2022. december 31-ig

2022.04.21./2. Határozat

A Közgyűlés 34 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta Berki Kálmán Anna tagságának felmondását, törlését az Alapszabály feltételének figyelembe vételével.

2022.04.21./3. Határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Szentirmai Lászlónét a Jelölő Bizottság elnökének, és Steigler Józsefnét, Szabó Ferencnét a Bizottság tagjainak.

2022.05.05/1. sz. Határozat

A közgyűlés az Elnökség tisztségeinek betöltésére a következő 3 éves időtartamra – 2022. június 1-től 2025. május 31-ig - következő személyeket szavazta meg:

Elnök: Takács Márta

Gazdasági felelős: Tánczos Ferencné

Kulturális felelős: Makszin Mátyásné

Önkéntes koordinátor: Szentirmai Lászlóné - munkáját kooperáció keretében segíti Uri Terézia és Farkas Ágnes              

Oktatási felelős: Iványi Györgyné - munkáját kooperációban segíti Juhász Istvánné

 2022.05.05/2. sz. Határozat

A Közgyűlés az 1. alelnöki funkció betöltésére - a következő 3 évre - Tánczos Ferencnét 44 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett elfogadta.
2022.05.05/3. sz. Határozat
A Közgyűlés a 2. alelnöki funkció betöltésére - a következő 3 évre - Makszin Mátyásnét 44 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett elfogadta.

   2022.12.08./1. sz. Határozat

A Közgyűlésen megjelent tagok egyhangúan, 27 „igen” szavazattal elfogadták a 2023. évi 4000 Ft tagdíjat. (ellenvélemény, tartózkodás nem volt).


Egyesületi képek és
prezentációk

MEGHÍVÓK

Archívum(régi események)

OKTATÁSOK

EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

- tagok
-jegyzőkönyvek
- határozatok
- beszámolók
- tervek
- dokumentumok


KULTÚRA

MUNKÁINK