RÓLUNK ELÉRHETŐSÉG

 
HÍREK


HATÁROZATOK 2019.

2019.04.02/1. sz. Határozat

Papp Zoltánné, támogató tagsági kérelmét a Közgyűlés egyhangú – 42 igen - szavazattal elfogadta.

2019.04.02/2. sz. Határozat

A közgyűlés egyhangú – 42 igen - szavazattal a Jelölő Bizottság elnökét és tagjait elfogadta. elnök: Szentirmay Lászlóné, tagjai: Agócsné Balla Mária, Barzsó Béláné

2019.05.07./1. sz. Határozat

A Közgyűlés egyhangú - 49 igen - szavazattal Arleth Györgyi határozatlan idejű támogató tagi státuszú kérelmét elfogadta.

2019.05.07./2. sz. Határozat

A Közgyűlés egyhangú - 49 igen – szavazattal elfogadta a beszámolót a 2018. évi eredményekről, a terv teljesítéséről, továbbá a 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, és Jelentést a 2017. évi SZJA 1% felhasználásáról.

2019.05.07./3. sz. Határozat

A Közgyűlés egyhangú - 49 igen – szavazattal elfogadta a 2019. évi költségvetési tervet azzal a kitétellel, hogy bevételek jelentős változása esetén (SZJA 1%) 2019. szeptemberben módosításra kerülhet.

2019.05.07./4. sz. Határozat

A Közgyűlés az Elnökség tisztségeinek betöltésére - a következő 3 éves időtartamra – 2019. június 1-től - a következő személyeket szavazta meg: 
Elnök – Takács Márta; 
Gazdasági felelős – Tánczos Ferencné; 
Oktatási felelős – Kelemen Imréné; 
Önkéntes koordinátor – Patonáné Faragó Zsuzsa; 
Kulturális felelős – Makszin Mátyásné

2019.05.07./5. sz. Határozat

A Közgyűlés az Alapszabály V./2. 2. pontjának részleges módosítását – az alelnöki funkciók meghatározására - 48 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

2019.05.07./6. sz. Határozat

A Közgyűlés az 1. alelnöki funkció betöltésére – a következő 3 évre - Tánczos Ferencné gazdasági felelőst 47 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

2019.05.07./7. sz. Határozat

A Közgyűlés a 2. alelnöki funkció betöltésére – a következő 3 évre - Patonáné Faragó Zsuzsa önkéntes koordinátort 49 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

2019.12.03./1.sz. Határozat:
A Közgyűlés a 2020.évi tagdíj összegét 4 000 Ft összegben határozta meg. (36 fő igen, 1 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás) 


Egyesületi képek és
prezentációk

MEGHÍVÓK

Archívum(régi események)

OKTATÁSOK

EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

- tagok
-jegyzőkönyvek
- határozatok
- beszámolók
- tervek
- dokumentumok


KULTÚRA

MUNKÁINK