RÓLUNK ELÉRHETŐSÉG

 
HÍREK


HATÁROZATOK 2018.

2018.05.08./1. sz. határozat: 

A közgyűlés 35 fő igen szavazattal Arleth Györgyi (2018 évre szóló), Gergics Anna, Kelemen Imréné, Kovács Judit, Madarász Ágnes és Rohrsetzer Gyuláné határozatlan idejű támogató tagi státuszba történő kérelmét, átsorolását elfogadta.

2018.05.08./2. sz. határozat: 

A közgyűlés 35 fő igen szavazattal Dr. Jármai Ferenc, Dr. Kosztovics Angéla és Pál Lajosné - a 2018. évi tagdíj fizetés elmaradása miatti felszólítást és felmondást követő - tagsági jogviszonyának megszűntetését, tagnyilvántartásból történő törlését elfogadta.

            2018.05.08./3. sz. határozat:

A közgyűlés 35 fő igen szavazattal elfogadta Kassai Mihály Jánosné, Mandzsú Józsefné, Sóti Lászlóné, Szurcsik Béláné - támogató tagsági jogviszonyának Egyesület általi felmondását, tagnyilvántartásból történő törlését.

2018.05.08./4. sz. határozat: 

A Közgyűlés egyhangú – 35 fő – igen szavazattal a 2017. évi Egyszerűsített beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet, valamint a 2016. évi SZJA 1% felhasználás jelentését elfogadta.

2018.05.08./5. sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangú – 35 fő – igen szavazattal a 2018. évi terv első változatát elfogadta, azzal, hogy az későbbiekben – a pályázatok eredményének ismeretében – módosításra kerülhet.

2018.11.06./1. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a mérleg szerinti bevétellel és éves értékcsökkenéssel korrigált éves tervet, a tevékenységgel kapcsolatos tervezett kiadások összegét.  Felhatalmazza az Elnökséget, hogy a 2018. évi eredmény terhére - a közhasznúsági feltétel biztosítása mellett - további ésszerű (lehetőleg számítástechnikai jellegű) költségfelhasználást tegyen.

2018.11.06./2. sz. Határozat: a Közgyűlés többségi szavazással 2019. évi tagdíj összegét 4000 Ft összegben határozta meg. 


Egyesületi képek és
prezentációk

MEGHÍVÓK

Archívum(régi események)

OKTATÁSOK

EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

- tagok
-jegyzőkönyvek
- határozatok
- beszámolók
- tervek
- dokumentumok


KULTÚRA

MUNKÁINK