RÓLUNK ELÉRHETŐSÉG

 
HÍREK


HATÁROZATOK 2017.

2017.05.09/1. sz. határozat


A közgyűlés 48 fő igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett dr.Botos Klára, Bengőné Nagy Éva, Turbékné Ludvig Erzsébet, Szita Rózsa és Lődi Ferencné határozatlan idejű támogató tagi státuszba átlépését elfogadta.


2017.05.09./2. sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangú – 49 fő – igen szavazattal a 2016. évi Egyszerűsített beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet, valamint a 2015. évi SZJA 1% felhasználás jelentését elfogadta.


2017.05.09./3. sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangú – 49 fő – igen szavazattal a 2017. évi terv első változatát elfogadta, azzal, hogy az későbbiekben – a pályázatok eredményének ismeretében – módosításra kerülhet.

2017.12.14./1. sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta - az évközi pályázati és SZJA 1% bevételek, illetve jubileumi rendezvények költség igényének alakulása ismeretében - a 2017. éves költségvetési terv módosítását.

2017.12.14./2. sz. határozat:

A Közgyűlés többségi szavazással a 2018. évi tagdíj összegét 4000 Ft összegben határozta meg, azzal a kikötéssel, hogy az éves tényleges bevételek alakulásától függően (tagdíj, pályázat, SZJA 1 %) és kialakuló tovább programok költségigényei alapján 2018. szeptemberben módosítható, kiegészíthető). (4000 Ft mellett 33 fő igen, 9 fő ellenszavazat, 0 fő tartózkodás mellett). A tagdíj befizetés végső határideje: 2018.03.31.

           2017.12.14./3. sz. határozat: 

  A Közgyűlés egyhangú szavazással, 42 fő igen szavazattal, 2017. január 1. napjától az Ezüstnet Egyesület gazdasági felelős tisztségének betöltésére Steigler Józsefnét, az elnökségi tagok mandátumának lejárati időpontjával megegyező időpontig (2019.05.31.) terjedő időtartamra, megszavazta. 


Egyesületi képek és
prezentációk

MEGHÍVÓK

Archívum(régi események)

OKTATÁSOK

EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

- tagok
-jegyzőkönyvek
- határozatok
- beszámolók
- tervek
- dokumentumok


KULTÚRA

MUNKÁINK