RÓLUNK ELÉRHETŐSÉG

 
HÍREK

2015. évi Közgyűlési  határozatok

2015.02.10/1. sz. Határozat:

A Taggyűlés Mandzsú Ferencné támogató tagi státuszba átlépési kérelmét, határozatlan időre egyhangú szavazással elfogadta.

2015.04.14/1. sz. Határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazással Athanasziu Nikolaoszné, Kassai Mihály Jánosné és Papp Jenőné határozatlan idejű támogató tagi státuszba átlépését elfogadta. Továbbá Sőrés Dezső rendes tagsági jogviszonyának felmondását - a tagdíjfizetés elmaradása és elérhetőségének megszűnése miatt - egyhangú szavazással elfogadta.

2015.04.14/2. sz. Határozat:

A Közgyűlés egyhangú – 39 fő igen – szavazattal a 2014. évi Egyszerűsített beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet, a 2013. évi SZJA 1% felhasználás jelentését és a szóbeli beszámolót elfogadta.

2015.04.14/3. sz. Határozat:

A Közgyűlés egyhangú – 39 fő igen – szavazattal a 2015. évi terv első változatát elfogadta, azzal hogy a későbbiekben - pályázatok eredményének függvényében – módosításra kerülhet.

2015.06.09./1. Határozat

Juhász Istvánné - oktatási felelős – írásban benyújtott lemondását az Egyesület tagsága elfogadta. Új oktatási felelős - egyben az 5. elnökségi tag - jelölésére - vállalkozó hiánya miatt - nem került sor, miután 1 fő augusztusban ad választ erre vonatkozóan, más személy megválasztását az őszi taggyűlésig a tagság elnapolta.

2015.09.01./1. sz. Határozat

A tagság 35 fő igen szavazat, 4 tartózkodás mellett megválasztotta Tánczos Ferencnét megbízott Elnökségi tagnak, egyben az Oktatási csoport megbízott vezetőjének.

Az Oktatási csoport tagjai: Barzsó Béláné, Czeczon Lászlóné, Kelemen Imréné, Juhász Istvánné, Iványi Györgyné, Szita Rózsa.

2015.09.01./2. sz. Határozat:

Az elnökhelyettesi feladatokat a (korábban megválasztott Patonáné Faragó Zsuzsa mellett) a 2016. májusi tisztújításig Arleth Györgyi – gazdasági felelős - látja el.

2015.12.08./1. sz. Határozat:

A tagság egyhangúan - 45 fő -  igen szavazattal hozzájárult a 2015. évi költségfelhasználás előterjesztés szerinti módosításához, laptop vásárlás + kedvezményes szoftver adomány beszerzéshez.

2015.12.08./2. sz. Határozat:

A tagság egyhangúan, 45 fő igen szavazattal a 2016. évi éves tagdíj összegét tagonként 4000 Ft-ban határozta meg, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyesület közhasznú státuszának megőrzése érdekében szükséges forráshiány esetén, a 2015. szeptemberi közgyűlés tagdíj kiegészítéssel a bevétel pótlásáról dönthet.


Egyesületi képek és
prezentációk

MEGHÍVÓK

Archívum(régi események)

OKTATÁSOK

EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

- tagok
-jegyzőkönyvek
- határozatok
- beszámolók
- tervek
- dokumentumok


KULTÚRA

MUNKÁINK