RÓLUNK ELÉRHETŐSÉG

 
HÍREK

2014. évi Közgyűlési  határozatok

2014.02.04./1. sz. Határozat:

A Taggyűlés egyhangú szavazással Turbékné Ludvig Erzsébet támogató tagi státuszát elfogadta.

2014.03.04./1. sz. Határozat:

A Taggyűlés egyhangú szavazással Bengő Krisztina támogató tagi státuszát elfogadta.

2014.04.08./1. sz. Határozat:

A Taggyűlés egyhangú szavazással Rohrsetzer Gyuláné és Sóti Lászlóné támogató tagi státuszát elfogadta.

2014.04.08./2. sz. Határozat:

A Taggyűlés 40 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a 2013. évi Mérlegbeszámolót, a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet elfogadta.

2014.04.08./3. sz. Határozat:

A Taggyűlés a 2014. évi terv első változatát egyhangú szavazással elfogadta, azzal, hogy a későbbiekben módosításra kerülhet.

2014.05.27./1. sz. Határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazással a módosított Alapszabályt elfogadta.

2014.05.27./2. sz. Határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazással a módosított 2013. évi Közhasznúsági mellékletet elfogadta.

2014.09.9./1. sz. Határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazással a módosított Alapszabályt elfogadta.

2014.12.04./1. sz. Határozat:

A Közgyűlés többségi szavazással 2015. évi tagdíj összegét 3000 Ft összegben határozta meg, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyesület működéséhez szükséges forráshiány esetén a tagság a 2015. júniusi közgyűlésen, a magasabb - 4000 Ft - éves tagdíj pótlásáról dönthet.





Egyesületi képek és
prezentációk

MEGHÍVÓK

Archívum(régi események)

OKTATÁSOK

EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

- tagok
-jegyzőkönyvek
- határozatok
- beszámolók
- tervek
- dokumentumok


KULTÚRA

MUNKÁINK