RÓLUNK ELÉRHETŐSÉG

 
HÍREK


2013. évi Közgyűlési  határozatok
2013.01.08./1. sz. Határozat:
Közgyűlés megbízta Zimányi Sándornét a gazdasági felelősi feladatok ellátásával, amely egyben vezetőségi tagságváltással is párosult.
 
2013.02.05./1. sz. Határozat:
Közgyűlés a Pénzkezelési Szabályzat módosítását elfogadta azzal, hogy a fogalmazási pontatlanságokat egy későbbi  időpontban vitatja meg.
2013.02.05./2. Határozat:
Közgyűlés  Patonáné Faragó Zsuzsa és Juhász Istvánné elnök-helyettesi feladattal történő megbízását elfogadta.
2013.03.21./1. sz. Határozat:

Közgyűlés elfogadta, hogy a NEA-KK-13.-sz. pályázati felhívásra az EZÜSTLÉPCSŐ című pályázat, az ismertetett feltételekkel  beadásra kerüljön.

2013.04.11./1. sz. Határozat:

Közgyűlés a 2012. évi beszámolót és annak kiegészítő mellékleteit elfogadta.

2013.04.11./2. sz. Határozat:

Közgyűlés a 2013. évre vonatkozó Költségvetést elfogadta.

2013.04.11./3. sz. Határozat:

Közgyűlés a módosított Alapszabályt elfogadta azzal a kitétellel, hogy Ellenőrző Bizottság létrehozása válik szükségessé amennyiben az Ezüstlépcső pályázattal nyerünk, e Bizottság tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat fogja tartalmazni.

2013.04.11./4. sz. Határozat:

Közgyűlés a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadta azzal a kitétellel, hogy Ellenőrző Bizottság létrehozása válik szükségessé amennyiben az Ezüstlépcső pályázattal nyerünk, és e Bizottság tevékenysége a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra.

 2013.04.11./5. sz. Határozat:

Közgyűlés elfogadta, hogy azok az új tagok, akik adott év június 30. napját követően (bármelyik hónapban) lépnek be az Egyesületbe fél éves tagdíjat fizetnek.

2013.05.07./1. sz. Határozat:

Közgyűlés a Pénztárkezelési Szabályzatot elfogadta.

2013.05.07. Tisztújító Közgyűlés Határozatai

Ezüstnet Egyesület elnöki tisztségének betöltésére Takács Márta,
Ezüstnet Egyesület oktatási felelős tisztségének betöltésére Juhász Istvánné,
Ezüstnet Egyesület kulturális felelős tisztségének betöltésére Marton Gézáné,
Ezüstnet Egyesület önkéntes koordinátor tisztségének betöltésére Patonáné Faragó Zsuzsa kerültek megválasztásra.

Gazdasági felelős tisztségének betöltése - jelölés hiányában - következő közgyűlése kerül napirendre. Addig a gazdasági funkció feladatai az SzMSz-ben rögzített helyettesítési szabályok szerint kerülnek végrehajtásra.

2013.09.03./1. sz. Határozat:

A Közgyűlés egyhangú megbízta a gazdasági felelős funkció betöltésére Arleth Györgyit, amely egyben az 5 fős Elnökség kiegészítését is jelenti.

2013.11.05./1. sz. Határozat:

A taggyűlés - egyhangú szavazással - az új módosított, egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadta.

2013.11.05./2. sz. Határozat

A taggyűlés - egyhangú szavazással - a módosított Szervezeti Működési Szabályzatot elfogadta.

2013.12.03./1. sz. Határozat

A taggyűlés - egyhangú szavazással - elfogadta a 2014. évi tagdíj összegét 4000 Ft értékben.


Egyesületi képek és
prezentációk

MEGHÍVÓK

Archívum(régi események)

OKTATÁSOK

EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

- tagok
-jegyzőkönyvek
- határozatok
- beszámolók
- tervek
- dokumentumok


KULTÚRA

MUNKÁINK